นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกอบด้วย

        1. บริษัท พลัสคาล จำกัด อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังพันธมิตรของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิรค์และเครือข่าย (MAC address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ kanda รวมถึงเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานนั้น ๆ คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้า
        2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถเรียกดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่จำต้องบอกว่าคุณเป็นใคร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
                (1) ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
                (2) ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนแพลตฟอร์ม
                (3) การติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา และการติดต่อกับเรา
หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มได้ ตามนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
        3. ความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและจะใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้ให้สัญญา และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป
        4. ความยินยอม
การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อเนื่อง คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว
        5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้